Poświęconie herbów Bł. Stefana Kard. Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II Wielkiego