27 i28 XI.2021r. ostatnie pożegnanie śp. księdza Prałata Władysława Mielcarka