Transmisja online

Msze Święte

niedziela i święto  
19.00-soboba; 6.30, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 19.00
dni zwykłe
7.00, 8.00, 18.00

Nabożeństwa

nowenna do MB Nieustającej Pomocy
każda środa po Mszy o godz. 7.00 oraz o godz. 18.30

koronka do Bożego miłosierdzia
prywatnie: każdego dnia po Mszy św. o godz. 8.00 oraz o godz. 15.00
nabożeństwo: we wtorek po Mszy o godz. 18.00

Poradnictwo rodzinne

Katolickie Poradnictwo Rodzinne

czwartki

od godz. 18.00 do 19.00

Katecheza przed chrztem

piątek - przed pierwszą i trzecią niedzielą miesiąca - godz. 19.00

Anonimowi Alkoholicy

Cmentarz parafialny

Parafia jest zarządcą cmentarza 
przy ul. Kossaka 78.

Login Form

Sakrament Małżeństwa  

zgłoszenie: Narzeczeni zgłaszają chęć zawarcia sakramentu w biurze parafialnym narzeczonego lub narzeczonej,  ok. 3 miesięcy przed planowaną datą ślubu 

dokumenty:
- dowód osobisty
- świadectwo chrztu św. (jeśli chrzest odbył się poza parafią, wystawiony nie wcześniej niż przed 6 miesiącami)
- świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma stosownej adnotacji w akcie chrztu św.)
- świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej
- dokumenty z USC, jeśli chcą zawrzeć małżeństwo konkordatowe (zaciągające skutki cywilno-prawne)


przygotowanie:
- spisanie protokołu przedślubnego
- wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych
- trzy spotkania z duszpasterzem
- trzy spotkania w Katolickim Poradnictwie Rodzinnym (środa lub czwartek 18.00 – 19.00)
- dwie spowiedzi przedślubne

Informacje dotyczące zawierania sakramentu małżeństwa

 

1. Możliwość zawarcia sakramentu małżeństwa w Parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Bydgoszczy-Szwederowie istnieje po odbytej rozmowie z duszpasterzem w kancelarii parafialnej ul. Ugory 16. 
Godziny urzędowania kancelarii:
poniedziałek i środa - od 16.00 do 17.30
wtorek, czwartek i piątek - od 10.00 do 12.30

2. „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach". 
W Pierwsze Piątki ślubów w naszej parafii nie udzielamy. 
Dla chrześcijanina sens każdego piątku w roku jest oczywisty: to dzień męki i śmierci Jezusa. Świadomość jednak tego co wydarzyło się na Kalwarii, pamięć ofiary poniesionej przez Chrystusa, nie jest chyba obecnie powszechna, skoro coraz więcej ludzi nie odczuwa potrzeby przeżywania piątkowych dni jako pokutnych i nie widzi problemu organizowania ślubu i wesela w piątek. Przypominamy Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 1438 mówi: ,,Okresy i dni pokuty w ciągu roku liturgicznego (okres Wielkiego Postu, każdy piątek jako wspomnienie śmierci Pana) to w Kościele specjalny czas praktyki pokutnej. Okresy te są szczególnie odpowiednie dla ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi (dzieła charytatywne i misyjne)". Godzi się więc przypomnieć, do czego zobowiązuje chrześcijanina IV przykazanie kościelne. Choć tak często przywoływany ostatnimi czasy argument o braku sali na przyjęcie weselne nie wydaje się wystarczającym powodem, aby ślub brać właśnie w piątek. 

3. Rezerwacja terminu ślubu odbywa się od 1 października poprzedniego roku.
Na co najmniej 3 miesiące przed planowaną datą zawarcia małżeństwa narzeczeni umawiają się 
z Księdzem Proboszczem na spisanie protokołu Kanonicznego Badania Narzeczonych.

4. Wszystkie formalności związane z przygotowaniem dokumentów ślubnych narzeczeni załatwiają we własnej parafii (w parafii jednej ze stron). Chodzi o spisanie tzw. protokołu przedmałżeńskiego oraz o nauki przedślubne.

5. Po załatwieniu formalności przedślubnych należy do kancelarii parafialnej par. MBNP dostarczyć najpóźniej na 2 tygodnie przed ślubem: 
a) licencję z parafii, w której spisano protokół skierowaną do Parafii MBNP w Bydgoszczy
b) dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak przeszkód do zawarcia małżeństwa w świetle prawa państwowego (jeśli chodzi o małżeństwo konkordatowe) lub akt ślubu (jeśli małżeństwo cywilne już zostało zawarte), 

6. Organista parafii MBNP w Bydgoszczy - w gestii zawierających małżeństwo jest zgłosić się do organisty i wynagrodzić jego posługę. 

7. Wystrój kościoła:
Wystrój kościoła regulują przepisy liturgiczne. W Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego w punkcie 279 czytamy: "W wystroju kościoła należy dążyć raczej do prostoty niż do przepychu. W doborze elementów zdobniczych należy dbać o prawdziwość rzeczy, a ponadto zmierzać do tego, by te elementy służyły pouczaniu wiernych i odpowiadały godności miejsca świętego". Nie można więc w wystroju kościoła i dekoracji stosować sztucznych kwiatów i jakichkolwiek imitacji nawet najpiękniej wyglądających, np. sztucznych świec. Nie można ustawiać w kościele dekoracji, które na co dzień nie są związane z przestrzenią sakralną, np. aluminiowy stojak na nuty z przypiętym bukietem kwiatów itp. Kościół dekoruje się tylko i wyłącznie bukietami kwiatów prawdziwych! 

8. Fotografowanie i filmowanie:
Kto pragnie fotografować i filmować podczas Liturgii powinien ją znać, wiedzieć co w danym momencie się dzieje i rozumieć sens poszczególnych obrzędów. W wielu diecezjach przeprowadzono szkolenia dla fotografów i kamerzystów, aby mogli spełniać swoje funkcje we właściwy sposób i z należnym szacunkiem dla miejsc świętych. Najważniejszym podczas udzielania sakramentu małżeństwa jest łaska sakramentalna, która niewidoczna dla oczu jest nie do sfotografowania i sfilmowania. Fotograf więc i kamerzysta nie mogą zachowywać się tak jakoby zdjęcie czy film były dla nowożeńców najważniejsze. Często bywa tak, że ich zachowanie przeszkadza narzeczonym w odpowiednim przeżyciu ceremonii zaślubin, gdyż np. kamerzysta wchodzi pomiędzy kapłana a narzeczonych albo zza ich głów wysuwa obiektyw aparatu czy kamery. Nie zezwala się wchodzenia fotografowi czy kamerzyście do prezbiterium, które ma określone funkcje i jest miejscem przeznaczonym dla odpowiednich osób. Wzorem dla każdego kamerzysty i fotografa są celebracje liturgiczne z udziałem Ojca św., w czasie których widać odpowiednie zachowanie i strój operatorów urządzeń. Fotografować i filmować może tylko osoba posiadająca zezwolenie (świadectwo ukończenia kursu) Kurii Diecezjalnej, która przed rozpoczęciem ceremonii powinna przedstawić się celebransowi! 

9. Oprawa muzyczna uroczystości:
Rodzaj wykonywanych podczas zawierania małżeństwa śpiewów i utworów instrumentalnych regulują przepisy o muzyce sakralnej. Nie wolno podczas liturgii wykonywać świeckich utworów wokalnych i instrumentalnych, tylko dlatego że odznaczają się pięknem i nastrojowym charakterem. Nie wolno w liturgii używać instrumentów hałaśliwych i tych, których używa się do wykonywania muzyki rozrywkowej, np. trąbka, akordeon, gitara elektryczna, perkusja. Instrumentem czysto liturgicznym są organy piszczałkowe, które tradycyjnie są obecne w Kościele od setek lat. 

Respektowanie i przyjęcie do wiadomości powyższych uwag wprowadza porządek w przeżywanych przez nas uroczystościach i przyczynia się do zajmowania właściwej postawy wobec sakramentów świętych. 
Wszystkim mającym zamiar zawrzeć związek małżeński życzymy jak najowocniejszego przygotowania wewnętrznego na przyjęcie łaski sakramentu małżeństwa.

 

Szczęść Boże! 
                                                    
           Ks. Andrzej Kłosiński
                                                                 Proboszcz Parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
                       w Bydgoszczy-Szwederowie

 

Do załatwienia formalności w USC związanych ze ślubem konkordatowym potrzeba: zgłosić się do USC w miejscu stałego zameldowania jednej ze stron; zgłaszają się oboje narzeczeni osobiście z dowodem osobistym i odpisem skróconym aktu urodzenia. 

Przygotowanie bezpośrednie do zawarcia małżeństwa obejmuje 3 etapy:
1)Spisanie protokołu- badanie kanoniczne narzeczonych
2) trzy nauki przedślubne,
2) dzień skupienia dla narzeczonych
3) trzy spotkanie w ramach Poradni Życia Rodzinnego
4) dwie Spowiedzi św. narzeczonych

Dekoracją kościoła MBNP zajmuje się
 Siostra Anna- Elżbietanka
Ul. Leszczyńskiego 42 – Przedszkole.

Pogrom bydgoski

Biuro parafialne

telefon
52-373.05.84

dyżur kapłana

środa
 
16.00 - 17.30

czwartek i piątek
 
10.00 - 12.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

sprawy przygotowania do małżeństwa
u ks. proboszcza

sprawy cmentarne i pogrzebowe
od poniedziałku do piątku od 10 do 12.30

Ksiądz Dyżurny

668-054-113

Inne dane

telefon
52-373.05.84

Konto Parafialne
PKO SA I O w Bydgoszczy Nr:59 1240 1183 1111 0010 0396 7341

Opoka.org.pl